Dzisiaj jest: 25 maja 2015 | Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2015
Aktualności


25.04.14 r.
Lekcje z Radcą Prawnym

Lekcje z Radcą Prawnym

W dniu 11 kwietnia 2014 r. w ramach akcji „Prawo w szkołach” organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie odbyły się lekcje poprowadzone przez pana Jacka Małysko – Radcę Prawnego.

Zajęcia skierowane były głównie do młodzieży klas kończących szkołę i miały na celu przybliżenie zagadnień dotyczących prawa pracy. Dzięki temu młodzież, która stoi u progu dorosłości miała okazję spotkać się z profesjonalnym radcą prawnym oraz głębiej poznać tematykę z zakresu prawa pracy, a w szczególności zasad i ochrony wynagrodzeń. 

Justyna Drozd

Kilka zdjęć

 
dodał: Admin
   
25.04.14 r.
Komunikat - wycieczka pracowników ZSP5

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie organizuje w dniach 20-21.06.2014 roku wycieczkę do: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Kozłówka – Lublin dla pracowników emerytów i rencistów.

Regulamin wycieczki.

1.     Dopłata do wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosić będzie 60% kosztów wycieczki. Wybrano ofertę Polskiego Biura Podróży Krosno.

2.     Realne dofinansowanie dla każdego uczestnika wycieczki uzależnione będzie od kryterium dochodowego zgodnie z załącznikiem nr 3 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

Pracownik, emeryt i rencista

grupa A: całkowity koszt wycieczki x 60% x 100%

grupa B: całkowity koszy wycieczki x 60% x 90%

grupa C: całkowity koszt wycieczki x 60% x 80%

grupa D: całkowity koszt wycieczki x 60% x 50%

członek rodziny

grupa A: całkowity koszt wycieczki x 60% x 50%

grupa B: całkowity koszt wycieczki x 60% x 45%

grupa C: całkowity koszt wycieczki x 60% x 40%

grupa D: całkowity koszt wycieczki x 60% x 25%

3.     Wszyscy zainteresowani wycieczką powinni wpłacić pierwszą ratę zaliczki w kwocie 80,00 zł za osobę na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub w kasie szkoły do dnia 30.04.2014 roku – decyduje data wpłaty.

4.     W przypadku większej liczby osób pierwszeństwo uczestnictwa w wycieczce mają:

a.      Pracownicy

b.     Emeryci i renciści

c.     Rodziny pracownika

d.     Rodziny emeryta i rencisty

5.     Osoby,  które zrezygnują z uczestnictwa w wycieczce do 7 dni przed wyjazdem otrzymają szacunkowy zwrot kosztów wpłaconych zaliczek w granicach 30%.

 

Szczegółowy plan wycieczki

 
dodał: Admin
   
25.04.14 r.
Zarządzenie dyrektora ZSP5 - zebranie Rady Pedagogicznej 28 kwietnia

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

Nr 70– 2013/2014
z dnia 23 kwietnia 2014 r.

w sprawie organizacji zebrania Rady Pedagogicznej

 
 
 
 

1.         Na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - zwołuję zebranie Rady Pedagogicznej:

           
 w dniu 28 kwietnia 2014 roku (poniedziałek) o  godzinie 13.30,  pokój nauczycielski
           
 2.    Program zebrania:
 

1. Zaopiniowanie wniosków do nagrody Kuratora Oświaty.

 2. Zaopiniowanie projektu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny 2014/2015.
 3. Sprawy różne i komunikaty.
           
 3.         W związku z organizacją zebrania Rady Pedagogicznej w dniu 28 kwietnia 2014 r. ustalam czas trwania lekcji na 35 minut.
 4.    Proszę nauczycieli i uczniów o uwzględnienie faktu skrócenia lekcji i punktualne rozpoczynanie zajęć.

 

Do wiadomości:
- Wicedyrektorzy szkoły,
- Pedagog Szkolny,

- Nauczyciele– tablica ogłoszeń, poczta elektroniczna, strona internetowa.

 
dodał: Admin
   
24.04.14 r.
SUKCES MATEUSZA NOWOTYŃSKIEGO W KONKURSIE FIZYCZNYM

W Polsko - Ukraińskim Konkursie fizycznym Lwiątko Mateusz Nowotyński z kl. 4 ct zdobył tytuł "taona", czli wyróżnienie stopnia krajowego. Gratulujemy Mateuszowi kolejnego sukcesu do kolekcji!

Renata Szyndak

prada bags replica outlet replica bally handbags 640-461 replica handbags popular hermes birkin replica handbags

 
dodał: Admin
   
23.04.14 r.
Wojewódzki Turniej klas policyjnych


W dniu dzisiejszym w Kołaczycach odbył się V Wojewódzki Turniej Wiedzy i Umiejętności Policyjno - Prewencyjnych, w którym startowało siedem drużyn ze szkół prowadzących klasy mundurowe. Naszą szkołę reprezentowała trójka uczniów z klasy IIIcL w składzie:
Maciej Pacek
Damian Rec
Miłosz Wojtowicz
Ostatecznie nasza drużyna w Turnieju zajęła trzecie miejsce.Dodatkowo Maciej Pacek był najlepszy w konkurencji strzeleckiej.

 
dodał: Nauczyciel
   
Strony:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [ 46 ] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 »
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: zse_krosno@poczta.onet.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSP nr 5 - Krosno - 2007 r