Dzisiaj jest: 30 lipca 2015 | Ostatnia aktualizacja: 07 lipca 2015
Aktualności


23.06.14 r.
Komunikat - SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ

SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ
 
 

W dniu 24 czerwca o godzinie 10.oo na sali marmurowej w obiekcie Krytej Pływalni rozpoczną się SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ. Potrwają do godziny 12.3o. Wezmą w nich udział podane w tabeli klasy, nad którymi opiekę zgodnie z podziałem godzin sprawują nauczyciele realizujący z tymi klasami zajęcia.

 

Klasa

Lekcja 3

Lekcja 4

Lekcja 5

I AL
A. Lichoń
P. Nycz/ D. Michnowicz
E. Kwiatkowska
I BL
P. Krochmal/ K. Konop
K. Mosur
A. Szafran
I CL
H. Piechota
E. Gargasz
St. Kot 
I EL
J. Szafran – Honkisz
E. Kwiatkowska
E. Kandefer
I ABT
St. Kot
J. Szafran – Honkisz
E. Gargasz
I ET
E. Kwiatkowska
H. Piechota
P. Cymerman/ P. Nycz
 

W   e – dzienniku należy odnotować zajęcia zgodnie z realizowaną tematyką oraz frekwencję uczniów.

 
dodał: Admin
   
23.06.14 r.
SPOTKANIA Z ASTRONOMIĄ WE WTOREK, 24 CZERWCA

Przypominam uczniom klas pierwszych: al,bl,cl,dl,el(9osób),abT,eT, że we wtorek, 24.06. o godzinie 10.00, na Sali Marmurowej (basen)odbędą się Spotkania z Astronomią.Orientacyjnie spotkanie potrwa do 12.30. Proszę przyjść chwilę wcześniej, by zająć miejsca. Proszę sprawdzić w zarządzeniach dyrekcji - jak konkretnie macie się tam udać.

Renata Szyndak

 
dodał: Admin
   
20.06.14 r.
Zarządzenie Dyrektora ZSP5 w Krośnie-konferencja 25 czerwca
 
ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

Nr 84- 2013/2014
z dnia 20 czerwca 2014 r.

w sprawie organizacji konferencji Rady Pedagogicznej

 
 
 

1. Na podstawie art. 40 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty - zwołuję zebrania Rady Pedagogicznej:

           
w dniu 25 czerwca 2014 roku (środa) o  godzinie 07.30 
miejsce zebrania: pokój nauczycielski
           
Program zebrania:
 

1. Klasyfikacja końcoworoczna młodzieży klas promocyjnych liceum

                  ogólnokształcącego i technikum.

2. Zaopiniowanie wniosku w sprawie skierowania ucznia na badania do MPP-P w Krośnie.

3. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie indywidualnego programu nauczania.

4. Zaopiniowanie wniosków o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

5. Sprawy różne, komunikaty.
 

2. W związku z organizacją zebrania Rady Pedagogicznej - czas trwania lekcji w dniu 25 czerwca 2014 roku (środa) ustalam na 35 minut.

 

3. W dniu 25 czerwca 2014 roku zajęcia dydaktyczne zaczynają się o godzinie 09.00 lekcją pierwszą wg. załącznika nr 1.

 

4. Proszę nauczycieli i wychowawców o uwzględnienie faktu skrócenia lekcji i punktualne rozpoczynanie zajęć, zgodnie z harmonogramem opublikowanym na tablicy ogłoszeń oraz o poinformowanie młodzieży o zmienionej organizacji zajęć.

Do wiadomości:
 

            - Wicedyrektorzy szkoły

            - Pani Pedagog

- Nauczyciele, Wychowawcy i Uczniowie – poprzez tablice ogłoszeń i Internet

           
Załącznik nr 1
 
Rozkład lekcji w dniu 25 czerwca 2014 r. (środa)
 
lekcja 1-     9.00-9.35
lekcja 2-     9.40-10.15
lekcja 3-    10.20-10.55
lekcja 4-    11.00-11.35
lekcja 5-    11.50-12.25
lekcja 6-    12.30-13.05
lekcja 7-    13.10- 13.45
lekcja 8-    13.50-14.25
 

 
dodał: Admin
   
18.06.14 r.
Zaproszenie na spotkanie integracyjne

ZAPROSZENIE

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie zaprasza emerytów i rencistów na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w restauracji ELWIT ul. Zręcińska 82.

dnia 3 lipca 2014r. o godzinie 14.30 (czwartek)

Wszystkich chętnych prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojego uczestnictwa w spotkaniu do dnia 27.06.2014 roku.

                                                                                             

Dyrekcja ZSP nr 5 w Krośnie 

 

 
dodał: Admin
   
17.06.14 r.
Komunikat Dyrektora ZSP 5 w Krośnie - orgaznizacja zajęć 20 czerwca
 
KOMUNIKAT
 
nr 17 – 2013/2014
 
z dnia 17 czerwca 2014 r.
w sprawie organizacji zajęć w dniu 20 czerwca
  

1. Informuję nauczycieli i młodzież  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, że dzień 20 czerwca  2014 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

            Szkoła zapewniania w tym dniu uczniom następujące zajęcia:

             - godzina 8-13: zajęcia biblioteczne- biblioteka szkolna;
            - godzina 8-12: zajęcia z języków obcych- sala B35;
            - godzina 8-12: zajęcia z matematyki- sala 120;
            - godzina 8-12: zajęcia z informatyki- sala B25.
 

2. Zobowiązuję Przewodniczący zespołów przedmiotowych do przeprowadzenia konsultacji i prac w zespołach na temat:

- podsumowanie działalności zespołów przedmiotowych w roku szkolnym 2013/2014;

- opracowanie wniosków na rok szkolny 2014/2015.

 

3. Zobowiązuję Zespół do opracowanie projektu zmian Statutu Szkoły do przeprowadzenia konsultacji w zakresie przydzielonych zadań 

 
 
Do wiadomości:
- Wicedyrektorzy szkoły;
- Pedagog szkoły;

- Nauczyciele i Uczniowie poprzez tablice ogłoszeń i Internet.

 
 
 
 

 
dodał: Admin
   
Strony:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [ 46 ] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 »
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: zse_krosno@poczta.onet.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSP nr 5 - Krosno - 2007 r