Dzisiaj jest: 30 czerwca 2016 | Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca 2016
Aktualności


30.03.15 r.
ZAWODY PŁYWACKIE Ropczyce 2015

 Po 15-stu  latach czekania wreszcie mamy finał ….

Dzięki:   -  Michałowi Kwolkowi

              -  Michałowi Młodeckiemu

              -  Jakubowi  Grochmalowi

              -   Dawidowi Wodzińskiemu

              -  Rafałowi Bekowi

              -   Radkowi Węgrzynowi

              -   i rezerwowym Mateuszowi Gładyszowi i Krystianowi                         Zygmuntowi

w  zawodach Finału Wojewódzkiego w Pływaniu drużyna naszej szkoły zajęła 3 miejsce.

Natomiast indywidualnie na dystansach:

           50m stylem dowolnym Michał Kwolek zajął 4 miejsce z czasem  26,90 sek

          50m stylem grzbietowym Jakub Grochmal zajął 7 miejsce z czasem  35,90 sek.

      Gratulacje, gratulacje ponieważ w pływaniu dojść do 3-go miejsca w województwie to ogromny sukces i trochę szczęścia.    Zawodnicy tam pływający to niejednokrotnie obecni i byli mistrzowie Polski i Europy.

Gratulacje!!!

 
dodał: Nauczyciel
   
27.03.15 r.
Zarządzenie Dyrektora ZSP5 - organizacja zajęć 1 kwietnia

 
 
ZARZĄDZENIE
 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

nr 55 – 2014/2015
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

w sprawie organizacji zajęć lekcyjnych w dniu 1 kwietnia 2015 r.

 
&1

Na podstawie & 25 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w  Krośnie – po otrzymaniu prośby Samorządu Uczniowskiego w dniu 27 marca 2015 roku

 
podejmuję decyzję o
 

skróceniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. (środa) - zajęć lekcyjnych .

 
&2

Skrócenie zajęć lekcyjnych ma na celu stworzenie możliwości bezpiecznego dotarcia młodzieży do miejsca zamieszkania w warunkach wzmożonego ruchu komunikacyjnego.

 
&3
Czas trwania lekcji w dniu 1 kwietnia 2015 roku ustalam na 35 minut.
 
&4

Uprzejmie proszę nauczycieli i wychowawców o poinformowanie młodzieży o  powyższym ustaleniu oraz o punktualne rozpoczynanie zajęć - zgodnie z harmonogramem godzinowym, publikowanym na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

 
Do wiadomości:
 

            - Wicedyrektorzy szkoły

            - Pedagog Szkolny

            - Nauczyciele, wychowawcy i młodzież poprzez tablice ogłoszeń i Internet

 
 
 

 
dodał: Admin
   
26.03.15 r.
Zarządzenie Dyrektora ZSP5 w sprawie terminarza czynności klasyfikacyjnych

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie

Nr 53-2014/2015
z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie terminarza czynności klasyfikacyjnych

 
 1.         Na podstawie § 65 Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, ustalam szczegółowy terminarz czynności klasyfikacyjnych dla młodzieży klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum - stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
2.         Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przestrzegania terminów wynikających z  terminarza.
 3.         Zobowiązuję nauczycieli wychowawców klasowych do poinformowania uczniów, w  jakich terminach i trybie młodzież może korzystać z przysługujących jej praw w związku z  klasyfikacją roczną.
 4.         Szczegółowy terminarz czynności klasyfikacyjnych, o którym mowa w pkt. 1 - dostępny będzie na szkolnych tablicach ogłoszeń, u wicedyrektorów szkoły i w sekretariacie oraz na szkolnej stronie internetowej.
 
 Do wiadomości:
 
- Wicedyrektorzy szkoły,
- Pedagog Szkolny,

- Nauczyciele i Uczniowie – poprzez tablice ogłoszeń i Internet.

 
 
 SZCZEGÓŁOWY TERMINARZ
CZYNNOŚCI KLASYFIKACYJNYCH
 

  

TERMIN
CZYNNOŚCI
8 kwietnia 2015 r.
środa

Nauczyciele wpisują do dziennika elektronicznego przewidywane oceny z zajęć edukacyjnych (kategoria oceny- przewidywana końcoworoczna) do godziny 15.00.

8-10 kwietnia 2015 r.

Wychowawcy powiadamiają rodziców (prawnych opiekunów) uczniów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych.

10 kwietnia 2015 r.
piątek

O godzinie 15.00 upływa termin składania podań w sekretariacie szkoły przez młodzież ubiegającą się o ocenę wyższą niż przewidywana.

13 kwietnia 2015r.
poniedziałek

Wychowawcy wpisują do dzienników przewidywane oceny z zachowania po zasięgnięciu 3 opinii zgodnie z §12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r.

14 kwietnia 2015 r.
wtorek

O godzinie 14.00 upływa termin przedstawiania wychowawcy przez młodzież ubiegającą się o ocenę zachowania wyższą niż przewidywana – dodatkowych dokumentów potwierdzających aktywność na terenie szkoły i poza nią.

20 kwietnia 2015 r.
poniedziałek

Do godziny 12.00 nauczyciele wpisują do dziennika oceny końcoworoczne z zajęć edukacyjnych i z zachowania.

O godzinie 15.00 upływa termin składania podań o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne.

22 kwietnia 2015 r.
środa
Konferencja klasyfikacyjna
24 kwietnia 2015 r.
piątek

Uroczyste zakończenie nauki dla klas maturalnych.

 
 
 

 

 
dodał: Admin
   
26.03.15 r.
VII STRZELECKIE MISTRZOSTWA SZKOŁY -komunikat końcowy -

 Mistrzami szkoły w roku 2014/15 w konkurencji Kpn10 zostali  Brygida Bożek i Przemysław Kasperkiewicz.

Finał chłopców miał emocjonujący przebieg, a o brązowym medalu zadecydował dodatkowy "złoty strzał".

W punktacji drużynowej zwyciężyli uczniowie klasy 1 abwT.

 
dodał: Nauczyciel
   
25.03.15 r.
Podsumowanie Konkursu Geograficznego „Odkryj świat z Poznaj Światem”

 

XII Międzyszkolny Konkurs Geograficzny „Odkryj świat z Poznaj Światem”, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, w dniu 18 marca 2015 został rozstrzygnięty!

W międzyszkolnym etapie konkursu wzięło udział 46 uczniów ze szkół z: Brzozowa, Strzyżowa, Dębicy, Rzeszowa, Iwonicza, Krosna i Sanoka (łącznie w konkursie wystartowało 12 szkół !!!)

Wykaz szkół, nazwiska nauczycieli geografii według kolejności zgłoszenia, oraz liczba uczestników z poszczególnych szkół:

- Zespół Szkół nr 1 w Sanoku – Pani Małgorzata Chomiszczak (4 uczestników),

- I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku – Pani Bożena Myćka (3 uczestników),

- I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie – Pani Aleksandra Jarema (4 uczestników),

- Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie – Pani Lidia Wojtoń (4 uczestników),

- I Liceum Ogólnokształcące w Krośnie – Pani Małgorzata Podyma (4 uczestników),

- Zespół Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum Dwujęzyczne – Pani Małgorzata Podyma
(4 uczestników),

- Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie – Pan Bogdan Mazur (5 uczestników),

- Zespół Szkół w Iwoniczu – Pani Elżbieta Zajdel (3 uczestników),

- II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie – Pani Tatiana Gonet (3 uczestników),

- II Liceum Ogólnokształcące w Dębicy – Pani Małgorzata Czachor (5 uczestników),

- Gimnazjum Sióstr Prezentek w Rzeszowie – Pan Andrzej Świątek
(3 uczestników),

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie – Artur Delimat (organizator konkursu) – 4 uczestników.

Etap finałowy

I miejsceElżbieta Chabko - Zespół Szkół nr 1 w Sanoku (171,51p.)

II miejsce –  Jakub Szyniec - Zespół Szkół nr 1 w Sanoku (170,95p.)

III miejsce – Przemysław Bednarski - Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie (170,57p.)

IV miejsceArkadiusz Kot - I Liceum Ogólnokształcące  w Sanoku (168,42p.)

V miejsceSabina Dąbek - Zespół Szkół w Iwoniczu (167,48p.)

VI miejsceDawid Smaś - II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie (167,29p.)

VII miejscePatryk Jakóbowicz - Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowie (167,1p.)

VIII miejsce Maria Makoś - Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO w Krośnie (166,41p.)

IX miejsceMateusz Gazda - II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie (165,65p.)

X miejsceAnna Pancerz - I Liceum Ogólnokształcące w Sanoku (165,15p.)

 

Gratulujemy uczniom oraz ich nauczycielom!

Życzymy dalszych sukcesów i dalekich podróży!

 

Honorowy patronat nad konkursu objął Prezydent Miasta Krosna

 

 

Nagrody dla finalistów oraz upominki dla wszystkich uczestników ufundowali:

-          Miesięcznik podróżniczo-geograficzny „Poznaj Świat” Zastępca Redaktor Naczelnej - Dariusz Małkowski,

-          Urząd Miasta Krosna,

-          Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.,

-          Wydawnictwo Nowa Era spółka z o. o.,

-          Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Dyrektor Bogusław Famielec,

-          Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie, Prezes Janusz Fic

-          Firma Przewozowa „Marcel” Aneta i Marcin Chmielarscy,

-          Firma Handlowo-Usługowa "NIKITRANS"  Pani Aneta Szmyd,

-          Firma Handlowo-Usługowa Czurczak „NEO BUS” Paweł Czurczak, Marcin Czurczak

-          Piekarnia „Anwit” Iwona i Witold Ulanowscy,

-          Wydawnictwo „Pascal” spółka z o. o.,

-          Rada Rodziców przy ZSP nr 5

 

Serdeczne podziękowania składam nauczycielom, którzy mieli duży udział
w organizacji konkursu::

- Dorota Mróz,

- Marta Rajchel,

- Piotr Cymerman,

- Grzegorz Półchłopek

 

Szczególne podziękowania składam również młodzieży szkolnej klasy I bl w składzie :

- Jolanta Akslar

- Sandra Prencler

- Patryk Prajsnar

 

 

Jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie gratuluję i myślę, że spotkamy się za rok, przy kolejnej edycji konkursu.

 

 

Organizator konkursu

Artur Delimat

 
dodał: Admin
   
Strony:
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [ 46 ] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 »
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
ul. Rzeszowska 10
38-404 Krosno
email: zse_krosno@poczta.onet.pl
tel./fax: (013) 436 55 64
   
Wszelkie prawa zastrzeżone - ZSP nr 5 - Krosno - 2007 r